Sadarbība

 
 
Zs Kraukļi ir noslēdzis 05.07.2012. līgumu Nr. KPFI-14/7 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" par projekta Inovatīvas tehnoloģijas ūdeņraža un ozona pielietošanai iekšdedzes dzinējos īstenošanu.
Projekta ietvaros ir plānots veikt transporta līdzekļa pielāgošanu biogāzes izmantošanai iekšdedzes dzinēja darbināšanai un ūdeņraža, ozona tehnoloģijas izmantošanu degvielas ekonomijai. Projekta rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 51191,60 kg CO2 gadā.
 
Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.
 

Comments